Budući da je kako navode „uočen određen broj ljudi koji nisu ispunili obavezu“ Porezna uprava RH uputila je ponovno poziv građanima rezidentima Republike Hrvatske na dobrovoljnu prijavu inozemnih primitaka.

„​Pozivaju se građani rezidenti Republike Hrvatske koji su ostvarili inozemne primitke (primjerice plaće, mirovine, drugi dohodak, kamate na štednju, dividende i dr.) u ovoj ili ranijim godinama, a do sada ih nisu prijavili Poreznoj upravi RH da to učine prije zaprimanja službenog poziva“ navode u objavi Porezne uprave.

Prvi poziv je bio objavljen prošle godine 21. prosinca, da bi prije nekoliko tjedana ponovno uputili poziv.

Porezna uprava će izvršiti automatsku prijavu sukladno službenim informacijama koje zaprimi međunarodnom razmjenom podataka, kod građana koji svoju mirovinu ostvaraju samo iz: Njemačke, Poljske, Luksemburga, Makedonije, Kanade, Kine, Mauricijusa, Omana, Maroka i San Marina, stoga oni nemaju obavezu to prijaviti.

Oni građani koji budu sami prijavili inozemne primitke bit će oslobođeni prekršaja, ali i kamata za nepravodobno plaćanje doprinosa i poreza.

Rezidentom u RH kao poreznim obveznikom smatraju se: oni koji imaju prebivalište ili uobičajeno prebivalište, imaju stan u vlasništvu ili posjednu najmanje 183 dana unutar jedne ili dvije godine ili ako joj u RH i prebivalište uže obitelji, onaj koji se u RH pretežno zadržava i iz nje ponekad odlazi na rad ili djelatnost.

Za redovne, točne i provjerene informacije, pratite nas na Facebooku.

 

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime