Iz godine u godinu sve više umirovljenika podliježe porezu – i velika je neizvjesnost kada će porezne vlasti štrajkati. Maike Backhaus, porezna stručnjakinja na Steuertipps.de, objašnjava pod kojim točno okolnostima umirovljenici moraju plaćati porez.

Kojim umirovljenicima su mirovine oporezive?
Umirovljenici su dužni podnijeti godišnju prijavu poreza na dohodak ako oporezivi dohodak prelazi godišnju temeljnu naknadu. Prihodi uključuju sve prihode od mirovina kao i prihode od mirovina i mirovina poduzeća, kamata i dividendi, najma i leasinga. Osnovna naknada za 2021. iznosi 9744 eura za samce i 9984 eura za 2022. Ova se naknada udvostručuje za bračne parove, odnosno 19.488 ili 19.968 eura. Ali: Ovisno o tome kada odete u mirovinu, dio zakonske mirovine ostaje neoporeziv!

Zašto sve više umirovljenika postaju porezni obveznici?
Za svaku novu godinu umirovljenja manje ostaje neoporezivo. Do 2040. trebalo bi postići stopostotno oporezivanje “novih umirovljenika”. Za nove umirovljenike  oporezivi dio mirovina iznosi 81 posto, što znači: 19 posto mirovine je neoporezivo. Za nove umirovljenike u 2022. oporezivi dio se povećava na 82 posto (18 posto neoporezivo). Za one koji su postali umirovljenici do 2005. godine, 50 posto mirovine iz 2005. je neoporezivo.

Budući da mirovine stalno rastu, svake godine morate provjeravati je li potreban godišnji obračun porezne uprave. Godišnje povećanje mirovine je 100 posto oporezivo, nema neoporezivog dijela. Tako se može dogoditi da skliznete u poreznu obvezu i kao umirovljenik koji je prije bio oslobođen poreza. Čak i zbog malog povećanja mirovina u srpnju 2021. (0,72 posto na istoku, na zapadu nije bilo povećanja mirovina u 2021.), prvi put više umirovljenika mora platiti porez.

Koliko je umirovljenika pogođeno?
Više od trećine svih umirovljenika u Njemačkoj mora platiti porez: Za poreznu godinu 2021. savezna vlada pretpostavlja da će približno 7 milijuna pogođenih ljudi zajedno platiti gotovo 43 milijarde eura poreza na dohodak.

Kako izračunati oporezivi dio mirovine?
Novi umirovljenik s oporezivim udjelom mirovine od 81 posto mora odbiti 19 posto od svoje bruto mirovine za 2021. godinu. Tako izračunatom iznosu mora dodati i svoje ostale prihode (mirovina tvrtke, prihod od najma itd.). Zatim od toga odbija doprinose za zdravstveno osiguranje i njegu i paušal za posebne troškove od 36 (ili 72) eura. Ako je rezultat ispod osnovne naknade od 9.744 eura (19.488 eura za bračne parove), umirovljenik ne mora plaćati porez.

Kada i kako dobivate potvrdu o neocjenjivanju?
Ako se očekuje da vam neće biti obračunati porez na dohodak jer je vaš ukupni prihod manji od osnovne naknade (samac: 9744 eura; parovi: 19 488 eura), možete biti oslobođeni obveze podnošenja porezne prijave putem uvjerenja o neocjenjivanju. Osim toga, umirovljenici koji ne podliježu oporezivanju i razrezu poreza mogu uštedjeti porez na kapitalnu dobit (porez po odbitku) predočenjem ove potvrde. To znači da se kamate i dividende plaćaju bruto bez zadržavanja poreza.

Postoji li još šansa da se zaustavi porez na mirovine?
Da, barem u slučajevima kada je moguće dvostruko oporezivanje. Pred Federalnim fiskalnim sudom vodio se model tužbe. Nije se radilo o oporezivanju mirovina nakon faze pretvorbe iz upstream u downstream oporezivanje, odnosno oporezivanje od 2040. Radilo se samo o oporezivanju tijekom tranzicijske faze i pitanje hoće li to rezultirati dvostrukim oporezivanjem.

Za redovne, točne i provjerene informacije, pratite nas na Facebooku.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime